Screenshot_7

Обавештавају се грађани да је у току поновљени јавни увид у Нацрт ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е – 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА. 

Материјал за јавни увид се налази у холу средњег улаза (приземље), зграде градске управе града Краљева, на интернет страници града Краљева и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт наведеног плана могу доставити у писаној форми на писарници градске управе Краљево у току трајања јавног увида, закључно са  18. новембром 2019. године.