porez#imovina#greska

У решењима за порез на имовину који ових дана стижу на адресе Краљевчана, а који живе у другој и трећој зони, дошло је до грешке у обрачуну годишњег задужења, јер се пољопривредно земљиште у катастрским књигама водило као грађевинско земљиште.

Уочени проблем око увећаних пореских задужења прокоментарисао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.

– У другој и трећој зони је дошло до одређених грешака, односно пољопривредно земљиште се у катастру водило као грађевинско и, на основу података добијених из катастра, наша пореска администрација је донела решење са знатно вишим износима за плаћање пореза у односу на реално – објаснио је градоначелник др Предраг Терзић.

Градоначелник се осврнуо и на проблем који је значајнији и за чије решавање је потребно знатно више времена. Наиме, ради се о томе да се пољопривредно земљиште опорезује према томе где се налази, а не каквог је квалитета земљиште.
– Ми немамо пољопривредно земљиште у првој зони, али га имамо у другој, трећој, четвртој. Нема разлога да пољопривредно земљиште које се налази у другој зони, уколико је класа земљишта иста као у четвртој, има вишу пореску стопу.
Ако се то земљиште обрађује и доноси принос, квалитет и количина приноса зависиће од квалитета земљишта и начина његове обраде, а не од места где се налази – истиче градоначелник Терзић.

Градска Пореска администрација неће достављати нова решења, али ће износи годишњих задужења бити умањени.