техничка#исправност#возила

Бесплатна провера техничке исправности на почетку зимске сезоне показала је као и пред летњу сезону, раст исправних и безбедних возила у Србији у односу на трезултате ове акције у прошлој 2016. години

Бесплатна провера техничке исправности на почетку зимске сезоне показала је као и пред летњу сезону, раст исправних и безбедних возила у Србији у односу на резултате ове акције у прошлој 2016. години.

АМСС је у својим традиционалним акцијама утврдио да је проценат неисправних аутомобила у 2017. години смањен испод трећине прегледаних возила, односно за читавих 10 одсто у односу на резултате у акцијама спроеведним у 2016.години.

Пред почетак зимске сезоне, од 20. до 25. новембра 2017. године прилику да бесплатно провере техничку исправност својих аутомобила на 100 линија техничких прегледа АМСС широм Србије, искористило је 5.000 возача.

Резултати показују да свега 28 одсто има неку неисправност. У прошлој 2016. години било је више од трећине, чак 37 одсто неисправних аутомобила.
техничка#исправност#возила

Анализа структуре кварова у зимској овогодишњој акцији, показује да од неисправних возила чак 41 одсто има проблем са кочионим системом, 12 одсто са системом за управљање, а светлосна сигнализација није била потпуно исправна код 34 одсто аутомобила.

У претходној акцији у јуну ове године најчешћи проблем, показало се, били су уређаји за заустављање и то у 38 одсто случајева, док је 32 одсто кварова детектован на уређајима за осветљавање, односно на уређајима за управљање 16 одсто .

Подсећа се да је Ауто-мото савез Србије у сарадњи са Управом саобраћајне полиције и уз подршку Асоцијације техничких прегледа возила два пута годишње организује традиционалну акцију бесплатне провере техничке исправности „Исправно возило – безбедно возило”.

техничка#исправност#возилаЗа бесплатну проверу техничке исправности највише су били заинтересовани власници старијих аутомобила, који већ претпостављају да постоји нека неисправност на њиховом возилу.