urbana#regeneracija#naselja#u#dositejevoj#uliciИстовремено са завршетком радова на првој згради у  оквиру Пројекта урбане регенерације старог радничког насеља у Доситејевој улици, тешко оштећеног у земљотресу 2010. године, Миниустарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Краљево расписали су међународни Јавни позив за извођача радова друге фазе овог пројекта.

Друга фаза подразумева изградњу зграде са свим неопходним грађевинским, занатским и радовима на инсталацијама за једну стамбену зграду са три улаза, са укупно 86 станова, величине од 27 до 112 квадратних метара и заједничким просторијама, укупне бруто  површине 7.549 квадратних метара. Осим тога, планирано је и рушење седам постојећих стамбених објеката бруто површине 5.067 квадрата из којих су се иселили станари усељени потом у зграду Фазе 1.

Рок за рушење и изградњу не сме бити дужи од укупно 20 месеци, почев од датума почетка радова, док је рок за доставу понуда Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 31. март ове године.

Овај значајни пројекат, подсећамо, подразумева постепено рушење девастираних и дотрајалих стамбених објекта и на том месту изградњу четири осмоспратнице са укупно 366 станова. Прва зграда са 106 станова тренутно се гради се између два постојећа објекта, a укупна вредност пројекта процењена је на око 13,5 милиона евра.