tehnicki pregled

Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са Ауто-мото савезом Србије и Асоцијацијом техничких прегледа возила, од 4. до 9. јула 2016. године, спровешће превентивну безбедносну акцију „Исправно возило – безбедно возило“, током које ће обављати бесплатну проверу техничке исправности возила у циљу благовременог отклањања неправилности.

Током спровођења акције, која за циљ има припрему возила за безбедно учешће у саобраћају и повећање степена исправности возила на путевима, саобраћајна полиција обављаће појачану контролу, посебно на путевима и улицама у насељеним местима, током које ће возачима указивати на значај исправности возила у саобраћају.

Посебан акценат биће на уређајима за управљање и заустављање, уређајима за спајање вучног и прикључног возила, пнеуматика, светлосно сигналних уређаја и уређаја за погон на сабијени или течни гас, као и поштовање правила саобраћаја.

У случајевима постојања сумње у техничку неисправност уређаја за управљање и заустављање возила полиција ће возаче упућивати на контролни технички преглед, уз обавезно присуство полицијских службеника на линији техничког прегледа.

 

Уколико се утврде техничке неисправности уређаја за управљање и заустављање возила биће предузете мере, по основу Закона о прекршајима, уз примену посебних мера безбедности – искључење возила из саобраћаја.