ИЛУСТРАЦИЈА
ИЛУСТРАЦИЈА

У складу са потребама за дефицитарним занимањима на територији града Краљева, локална самоуправа потписала је уговор са Министарством омладине и спорта о преквалификацији 20 младих, незапослених, Краљевчана у – завариваче.

За реализацију овог пројекта Министарство је доделило 3,4 милиона динара са циљем стварања услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници, као и стимулисање различитих облика запошљавања и предузетништва.

– На овај начин преквалификоваћемо 20 младих људи и што је најважније после обуке успећемо и да их запослимо. Млади ће дакле добити посао, а овдашње фирме 20 нових радника за занимањима која су им неопходна – каже др Предраг Терзић, градоначелник Краљева.

По речима Радојка Јанића, власника предузећа „Радијатор Инжињеринг“ на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) нема довољно заваривача, што је последица повећања обима производње и одласка ових радника у иностранство.

– Заваривач је стручно занимање које изискује доста знања, рада и труда, са могућношћу усавршавања и добре зараде, зато је, за разлику од лане, постало популарно међу младима – наглашава Јанић. – Корисно би за град било да свих 20 преквалификованих заваривача остане у Краљеву, али и да се ученици приликом избора средње школе опредељују за дефицитарна занимања у Србији попут поменутих заваривача, бравара, прогамера компјутерских машина, програмера компјутерског цртања…