ГРАД

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде, Комисија за процену штете и потреба након елементарних и других непогода Градског већа града Краљева, позива грађанке и грађане града Краљева који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 29. јуна до 16. јула 2018. године.

Пријаве штете се подносе искључиво Одељењу за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева на адреси Скопљанска број 6, сваког радног дана у времену од 7 до 9.30 и од 10 до 15 сати, на прописаном обрасцу који се може преузети у просторијама Одељења.

Пријаве упућене након прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Одељењу за послове цивилне заштите, лично или на број телефона 036/33-11-99 сваког радног дана у времену од 7 до 9.30 и од 10 до 15 сати.