deca#internet#zabava#opasnost

МЛАДИ И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ (9)

Развој информационих технологија као и све већа доступност интернета младима, беѕ сумње омогућили су нове видове учења, забаве, комуницирања, али уједно и нове врсте ризика и претњи. Управо због тога, у овој области од великог значаја су активности које се спроводе у циљу превенције, односно подизања свести деце и младих о ризицима који постоје на Интернету, као и о начинима како да се заштите.

Министарство унутрашњих послова и Министарствo просвете, науке и технолошког развоја од септембра ове године спроводе и превентивно – едукативни пројекат „Основи безбедности деце“, којом су обухваћени ученици четвртих и шестих разреда основних школа. Једна од тема је и „Безбедно коришћење интернета“, која има за циљ да ученике едукује о безбедним начинима за коришћење друштвених мрежа. Овај програм спроводе полицијски службеници који су обучени за рад са малолетницима.

– Ова министарства већ годинама учествују у реализацији програма “Безбедно детињство, развој безбедносне културе младих”, а полицијски службеници који су опредељени за рад са малолетницима држе предавања у основним и средњим школама на територији целе Србије, самим тим и на подручју Врњачке Бање. На тим предавањима обрађују се различите теме међу којима је и „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ – кажу овдашњи припадници МУП.

deca#internet#zabava#opasnost

Искуства са терена говоре да је најбоља заштита на друштвеним мрежама да родитељи своју децу упознају са опасностима које владају у виртуелном свету – да никада не договарају сусрете са непознатим особама, да адресу, бројеве телефона и друге личне податке никада не објављују јавно нити их шаљу непознтим особама мејлом или преко друштвених мрежа, да своје фотографије шаљу искључиво особама које лично познају и у које имају поверења, да лозинку не откривају никоме, па чак ни најбољем пријатељу.

Осим тога, неопходно је и да малолетници обавезно разговарају са родитељима ако их нешто плаши, збуњује, узнемирава и ако имају проблем било које врсте на интернету, као и да не отварају линкове који наводно нуде нешто примамљиво јер би се такве посете могле завршити инфекцијом рачунара и неким штетним програмом.

Стручњаци упозоравају младе и да не обраћају пажњу на „онлајн“ понуде као што су бесплатне награде, лака зарада или наследство јер искуство показује да такве поруке искључиво шаљу преваранти.

– Пожељно је да заједно са родитељима одреде Интернет странице које могу посећивати, али и да не шаљу поруке и фотографије које би неком другом могле да нашкоде – сагласни су педагози, социолози, интернет стручњаци и припадници МУП.

deca#internet#zabava#opasnost

Млади у Врњачкој Бањи са којима смо разговарали у великој мери су свесни да им је коришћењем друштвених мрежа с једне стране олакшана комуникација јер отвара могућност несметаног контакта с људима широм света, али и да у такозваном „онлајн свету“ вребају многе опасности – од завођења, до приступа штетном и недозвољеном садржају, па чак и до дечје проституције и трафикинга. Иако готово нико од њих није имао непријатно искуство, или једностовано о томе није желео да говори, наш став је да ипак нису у довољној мери упознати са заштитом личних података и правилима приватности. Зато се као општи закључак намеће чињеница да се подизањем свести и адекватним образовањем и у школама и код куће, може постићи да малолетници квалитетније и сигурније проводе време на „мрежи“.

grb#opstine#vrnjacka#banja
Пројекат „Млади и друштвене мреже“ суфинансиран средствима општинe Врњачка Бања
infoKVpress-logo
Реализацију пројекта „Млади и друштвене мреже“ извршава infoKVpres
Ставови који су изнети у овом тексту искључива су одговорност infoKVpre-a и ни на који начин не представљају ставове и мишљења  општине Врњачка Бања