kraljevoЈАВНИ ПОЗИВ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И ПОРОДИЦАМА СА КОСМЕТА

Краљевачка локална самоуправа расписала је Јавни позив за доделу новчане помоћи интерно расељеним лицима која имају боравиште или пребивалиште на територији Краљева и то за куповину сеоске куће са окућницом или за куповину грађевинског материјала за адаптацију и поправку сеоске куће у којој расељени већ живе.

Ова средства у укупном износу од 5,3 милиона динара, од којих је Комесаријат за избеглице обезбедио око 4,7 милиона, а локална самоуправа нешто више од 500.000, добиће четири интерно расељене породице са Космета.

– Јавни позив траје до 17. новембра, а учесници конкурса морају да имају оверену изјаву да немају непокретност на територији Косова и Метохије или у другој држави, да нису отуђили наведену непокретност, као и да нису корисници неког другог програма за решавње стамбеног питања. Приликом доношења одлуке и бодовања кандидата предност ће свакако имати вишечлане породице са децом, са посебном пажњом на њихов социјални и здравствени статус – каже Иван Петровић, члан Комисије.

Детаљније ингформације о условима јавног позива интерно расељена лица или породице могу добити у градском Повреништву за избеглице у канцеларији 310 краљевачке Градске управе.