ИЛУСТРАЦИЈА
ИЛУСТРАЦИЈА

Из буџетске резерве града Краљева локалне Туристичке агенције добиће по 250.000 динара као бесповратну помоћ локалне самоуправе због претрпљених губитака у пословању узрокованих епидемијом корона вирусом. 

Ову одлуку усвојили су чланови Градског већа, уз образложење да ће ова финансијска помоћ омогућити малим туристичким агенцијама да наставе са обављањем своје делатности.