291116-savet-za-bez-saobrac

Агенција за безбедност саобраћаја је покренула кампању „Никад немој…“ намењену повећању употребе система заштите унутар возила, коју ће заједнички спроводити са локалним телима за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

Агенција у свом допису упућеном локалним самоуправама односно локалним телима за координацију послова безбедности саобраћаја наглашава да је, побољшање безбедности деце је препознато као један од стратешких циљева националне стратегије о безбедности саобраћаја Републике Србије.
Стратегијом је дефинисан циљ да од 2020. године нема погинуле деце у саобраћају на путевима Републике Србије. То се, између осталог, може постићи тако што се сви путници у возилу, укључујући и децу, увек превозе исправно, уз употребу адекватних система заштите.

Агенција за безбедност саобраћаја и локална тела за координацију послова безбедности саобраћаја имају значајну улогу покретача и носиоца активности ка подизању свести становништва о значају употребе система заштите, како на националном, тако и на локалном нивоу.