predskolsko#vaspitanje#samaila

У оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Инклузивно предшколско васпитање и образовање, у селу Самаила, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ отворила је две мешовите васпитне групе за децу узраста од три до пет и по година.

Полудневни васпитно-образовни програм радним данима потпуно бесплатно ће похађати укупно 40 малишана из Самаила, као и из околних села – Лазац, Мрсаћ, Бапско поље и Буковица, а пројекат се финансира бесповратним средствима из зајма Светске банке.

– Деца са овог подручја до сада су била обухваћена само припремним предшколским програмом. Отварањем две мешовите групе овдашњи малишани ће имати могућност да у свом месту буду укључени у васпитно-обаразовни рад Предшколске установе и то у најважнијем периоду живота – каже Марија Јовановић Ђусић, помоћница директора ПУ „Олга Јовичић Рита“.

Према њеним речима, реализација овог пројекта планирана је до краја 2022. године, а средства су издвојена за ангажовање два стручна лица, два васпитача, за набавку намештаја и дидактичког материјала. А, у адаптацији и опремању просторија није изостала помоћ овдашњих мештана. 

– Ово је само део наших настојања да се, због великог броја деце на нашем подручју, након завршетка двогодишњег пројекта овде отвори вртић са целодневним боравком – нагласио је Ненад Пајић, председник МЗ Самаила. – На тај начин би васпитно-образовним програмом била обухваћена деца свих узраста.