negovanje#starih#osoba

За издавање потврде о кретању лица која негују непокретне пацијенте два пута дневно, за период забране кретања од 17 до 19 часова, потребно је јавити се начелнику Службе за кућно лечење и негу Дома здравља Краљево, др Мирославу Даничићу, на телефон 301-776 или у просторијама ове службе и то у периоду од 12.30 до 13.30 часова.

Потребни су следећи подаци:

име, презиме, матични број и тачна адреса пацијента

име, презиме, матични број, контакт телефон и адреса неговатеља.