ПРОЈЕКАТ: МОЈА СВЕТЛА БУДУЋНОСТ (3) – СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

КАКВЕ СУ ПРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ НАЧИНА ОБРАЗОВАЊА БЕЗ ФИЗИЧКОГ ПРИСУСТВА УЧЕНИКА У ОБРАДИ НАСТАВНОГ ГРАДИВА

ucenje#na#daljinu

Услед убрзаног развоја информационих технологија све чешће се јавља е-учење, као нови облик обрађивања наставног градива. Е-учење у основи подразумева учење путем Интернета уз помоћ мултимедијалних јединица и пуно интеракције.

Овај модел учења постао је могућ јер на „мрежи“ постоји велики број података, као и могућност размене истих. Е-учење је процес образовања или допуне класичног вида образовања уз помоћ рачунара, Интернета и различитог мултимедијалног садржаја и интерактивних елемената. Дакле, е-учење укључује и обогаћивање традиционалне наставе, што значи да се у оквиру образовања, као интеракције на релацијама ученик-садржај-наставник укључила и дигитална технологија као битан фактор у процесу преношења знања, што је још један правац пружања дигиталног простора који нас окружује.   Због своје флексибилности овај модел учења је све популарнији јер ученику нуди широке могућности за самосталан рад, ангажовање и напредовање сходно индивидуалним потребама, способностима и интересима. Мноштво идеја и могућност њихове брзе размене значајно побољшава квалитет, а појавило се и интересовање за коришћење нових процеса учења. Савремена педагогија је интезивирање развоја технологије која се може искористити у сврхе е-учења брзо прихватила развијајући мноштво теоретских и практичних модела.  Данас је присутна потреба, али и жеља да се унапреди квалитет и доступност различитих образовних програма, при чему се е-учење посматра као процес који може да траје током читавог живота.

ucenje#na#daljinu#3

Oбразовања не морају бити на истом месту и у исто време. Ту се разликује неколико врста извођења наставе с  обзиром на време и место – исто време и исто место, исто време а различита места као што су видео-конференције, различита времена а исто место, различита времена и различита места.

Због недостатка живог контакта са наставником изостаје васпитни аспект рада наставника у учионици, а код ученика се може јавити осећај усамљености и удаљености који може утицати дестимулативно на мотивацију за учење. Постоје области које се не могу  проучавати искључиво електронским путем, као на пример одређена поља уметности која се значајно наслањају на традиционалне уметничке дисциплине, исто као и значајан број природно математичких и техничких области које захтевају практичне и лабораторијске сегменте наставе. Код технички захтевнијих програма сви ученици морају имати на располагању одговарајућу технологију, на пример рачунар са адекватном верзијом неког њеб претраживача, напредне верзије програма за приказ мултимедијских записа, брзу Интернет везу. Технологија која се користи за неки курс може бити и врло захтевна па тако и онемогућити да курс похађају они полазници којима та технологија није доступна.

ucenje#na#daljinu#4

Интернет и мобилни телефон су донели глобалну промену у начину и брзини комуникације. Употреба мобилних уређаја за подршку учењу је новији концепт у образовним круговима. Међутим, употреба ПДА уређаја  већ низ година присутна је у учионици. Повећани интерес за мобилним уређајима и њиховим коришћењем за учење и истраживање може се приписати низу фактора: брзим ширењем и усавршавањем бежичних широкопојасних мрежа, изузетним растом снаге и капацитета сваке наредне генерације мобилних и ПДА уређаја, али и чињеницом да су ови апарати дубоко усађени у свакодневни живот.

Током имплементирања е-учења добијена су искуства која се морају имати у виду при иницијативама за мобилно учење. Наиме, различите врсте учења захтевају одговарајуће стратегије, алате и ресурсе, али технологија сама по себи не може гарантовати боље учење јер зависи од ученика и његове жеље за учењем. Овом технологијом ученику се покушава приближити учење на начин који би му могао бити занимљивији од класичних видова учења. Програми ефективног мобилног учења захтеваће нове вештине дигиталне комуникације, нове педагогије и нову праксу.

Дигитално образовно окружење може се допунити и побољшати различитим тестовима знања, проверама познавања главних образовних садржаја, те интензивирањем интеракције и сарадње с наставником и осталим ученицима изведеним уз помоћ мобилних уређаја. Како би све описано несметано функционисало материјал за учење мора бити тако конципиран да се учење увек може прекинути и започети без обзира на ком месту  је ученик стао, дакле материјали морају бити подељени у довољно мале и независне целине које се повремено лако могу усвајати.

ucenje#na#daljinu#6

Од новог миленијума дигитална еволуција створила је нове генерације, генерације којима је живот од самог почетка битно различит од претходне. Те генерације одликује познавање и раширена употреба медија, дигиталних технологија и информација. Трећину свог времена проводе испред  рачунара користећи Интернет, али и мобилне телефоне. Њима је природно да примају вишеструко више података од претходних генерација, да уче оно што сами изаберу, да комуницирају истовремено на више начина.

banjaПројекат „МОЈА СВЕТЛА БУДУЋНОСТ“ суфинансиран средствима општинe Врњачка Бања

infoKVpressРеализацију пројекта „ МОЈА СВЕТЛА БУДУЋНОСТ “ извршава infoKVpress

 

Ставови који су изнети у овом тексту искључива су одговорност infoKVpress-a, и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине Врњачка Бања.