414

РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРАЉЕВО И ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА КРАЉЕВО ИЗДАЛИ СУ ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ СА МОЛБОМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ДА НЕ СПАЉУЈУ ОСТАТКЕ НА СВОЈИМ ОБРАДИВИМ ПОВРШИНАМА

„ЗЕМЉИШТЕ НИСМО НАСЛЕДИЛИ ОД ПРЕДАКА, ВЕЋ СМО ГА ПОЗАЈМИЛИ ОД СВОЈИХ ПРЕДАКА“ (Народна изрека)

29zvaz8

Паљењем се развијају високе темпаратуре, чиме се површински слој претвара у пепео и прашину, коју односе ветрови и спирају кише, тако да нестаје слој најважнији за доношење рода у наредним годинама.

Паљењем се убијају сви живи организми земљишта (кишне глисте, микроорганизми) који имају незаменљиву улогу у исхрани биљака преводећи биљна храништа за ђубрива у облике приступачне биљкама, врше разлагање органских материја земљишта.

Паљење нема ни једну корисну сврху, већ само иде на штету пољопривредних произвођача.

512

Заоравањем се побољшава водни режим земљишта, па та земљишта садрже у време јесењег – зимског орања и до 2.5% више влаге од оних на којима стрњика није заорана.

Заоравање је мера борбе против корова, тако што се на тај начин провоцира ницање семена корова који се лако уништи даљом обрадом.

traktor-njiva

Заоравањем се враћа земљишту један део оног што је из њега изнето приносом, најважнија биљна хранива (азот, фосфор, калијум), органска материја, што представља вид слабијег ђубрења земљишта. Лакша је основна обрада земљишта, јер се земљиште мање стврдне, па је знатно и мањи утрошак горива.

Спаљивање жетвених остатака је забрањено Законом о заштити од пожара и Законом о пољопривредном земљишту. Такође, Правилником о упису и обнови регистрације пољопривредних газдинстава један је од услова за стицање пасивног статуса.

Уколико се утврди да је на газдинству извршено спаљивање жетвених остатака, газдинство прелази у пасивни статус, чиме је онемогућено коришћење подстицајних средстава у пољопривреди у период од две године.

(фото илустрација)