ИГРОМ#ДО#УШТЕДЕ#ЕНЕРГИЈЕ

Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Министарсвом рударства и енергетике и Министарсвом грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре реализује пројекат „Енергетска ефикасност у зградарству“ са фокусом на стамбене објекте. Пројекат пружа и стручну и техничку помоћ националним и локалним институцијама Републике Србије на пољу унапређења енергетске ефикасности у зградарству.

Циљ кампање је да се деца у основним школама науче и подстакну да воде рачуна о важности рационалне употребе енергије и енергетској ефикасности како у школи, тако и својим домовима. Кампања ће бити реализована кроз интерактивне радионице „Играј за енергију“, као комбинација предавања и мини-такмичења у друштвеној игри која је креирана у оквиру овог ГИЗ пројекта, намењена је деци од 12-16 година.

ИГРОМ#ДО#УШТЕДЕ#ЕНЕРГИЈЕ

У току овог, и следећег месеца, кампања ће бити реализована у основним школама у десет градова у Србији, а из Краљева „игрицу“ су већ тестирали ученици основних школа „Чибуковачки партизани“ и „Браћа Вилотијевић“.

Током претходних осам година успешне сарадње, овај Пројекат је успео да допринесе постизању важних националних циљева у области енергетске ефикасности, као и да позиционира Србију као лидера у овој области у југоисточној Европи.

ИГРОМ#ДО#УШТЕДЕ#ЕНЕРГИЈЕ

Потрошња енергије у Србији је више него двострука у поређењу са земљама ЕУ. Према званичној статистици зграде троше око 40% укупне финалне енергије, при чему чак око 61% у стамбеним зградама. Побољшање енергетске ефикасности постојећих стамбених објеката и пројектовање енергетски ефикасних зграда су међу водећим приоритетима савременог друштва, нарочито имајући у виду да стамбени сектор има највећи потенцијал за уштеде. Смањење потрошње енергије за загревање и хлађење објеката, очување необновљивих извора енергије и смањење емисије угљен-диоксида само су неки од циљева у области енергетске ефикасности. Може се рећи да је примена енергетске ефикасности више ствар промене свести људи и мењања устаљених навика него ствар комплексних техничких решења. Многе мере су бесплатне, а могу донети значајне уштеде.