фото: инфоКВпрес
фото: инфоКВпрес

За услуге Јавног-комуналног прдузећа „Чистоћа“ – изношење смећа, закуп гробних места, као и паркирања, закључно са септембром ове године Краљевчани, рачунајући физичка и правна лица, укупно дугују више од 300 милиона динара.

Зато су из „Чистоће“ ових дана још једном апеловали на становнике града да измире своја дуговања како не би били принуђени да своја потраживања наплате преко извршитеља или суда.

– За физика лица, односно домаћинства имамо акцију репрограма дуга, односно плаћање на рате за дуговања старија од две године. Када су у питању правна лица или предузетници апелујемо да дођу код нас како би склкопили споразум о вансудском поравнању, односно уговор о измирењу на рате – каже Софија Тодроровић, шеф наплате у ЈКП „Чистоћа“ у Краљеву.

Како сазнајемо у овом предузећу, дужницима су већ послате опомене пред утужење, а склапањем споразума о репрограму и редовним измиривањем уговорених месечних обавеза, грађани ће избећи непријатности принудне наплате.

– Принуђени смо на овај корак како би предузеће могло нормално да функционише – додаје Софија Тодоровић. – Цене наших услуга су међу најнижим у Србији, али нам дуговања која су из месеца у месец све већа отежавају обаваљање делатности.