ИЛУСТРАЦИЈА
ИЛУСТРАЦИЈА

Према Правилнику о регистрацији моторних и прикључних возила, од данас се више не издају аутомобилске регистарске таблице са словима Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y, W.

Власници аутомобила који имају регистарске таблице са словима Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y и W, неће морати да их мењају, све до истека рока за замену.

Рок трајања регистарских таблица продужен је са седам на девет година.

До промена је дошло због тога што слова са дијакритичким знацима могу да направе проблем за наша возила у иностранству, и у случајевима када одређени софтвери немају наша слова.

Наведена слова остаће у регистарским ознакама градова, што значи да се ознака за Ћуприју, Крушевац, Шабац и још осам градова који садрже та слова, неће мењати.

 

РТС