ПРОЈЕКАТ: МОЈА СВЕТЛА БУДУЋНОСТ (7) – СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

СМАЊЕЊЕ ВРЕМЕНА КОРИШЋЕЊА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА МЛАДИХ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА РОДИТЕЉА, ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ДРЖАВЕ

INTERNET

У једном од првих истраживања коришћења интернета у Републици Србији, спроведеном на узорку од 279 младих, узраста 18 до 30 година, само њих 4% проводило је на интернету више од 20 сати недељно, што је 3 и више сати дневно − то је у упитнику била најекстремнија понуђена категорија. У овом истраживању, већ на узрасту 9-10 година има 14% деце која проводе толико времена на интернету, а на узрасту 15-17 година има их 80%. Ако за поређење узмемо постављену границу, видећемо да сада 37% деце користи интернет 4 сата дневно и више. Као што се види из ових података, критеријум за то шта би била прекомерна употреба интернета непрестано се мења и релативизује, један разлог је и тај што се релативизује шта значи бити онлајн, али ако као критеријум узмемо веома толерантну границу, да тек преко 6 сати дневно јесте дететова прекомерна употреба интернета, онда би у узрасту 9-10 година било њих 2,5% у узрасту 11-12 година 7%, у узрасту 13-14 година 16%, а у узрасту 15-17 година чак 26% оних који прекомерно користе интернет. 

INTERNET

До наглог пораста времена проведеног на интернету и померања критеријума шта би било прекомерна употреба долази и због тога што се све више активности обавља на интернету – од комуникације и праћења вести до слушања музике и играња игрица, а сам приступ интернету не захтева, као раније, седење испред десктоп рачунара, већ је много лакши и омогућен практично у било којој ситуацији, захваљујући мобилним телефонима. Родитељска медијација или родитељско посредовање подразумевају се различити начини на које родитељи или старатељи покушавају да утичу на то како и у које сврхе њихова деца користе дигиталне медије.

Термин „родитељ” користи се у ширем значењу и односи се не само на мајку и оца, већ и на друге одрасле чланове породице који учествују у социјализацији деце и њиховом васпитавању. Почињу да користе дигиталне уређаје – интернет у све млађем узрасту, стручњаци све чешће указују на значај активног посредовања од стране родитеља, као и на нову улогу родитеља у дигиталном добу − улогу „дигиталних ментора” деци. Како показују истраживања, родитељи се разликују у погледу тога да ли и на који начин балансирају између социјалних и техничких облика медијације.

INTERNET

У техничким обукама које спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација за коришћење апликације Националног контакт центра за безбедност деце на интернету, до сада је учествовало око стотину здравствених радника у Србији.

Сарадња Националног контакт центра за безбедност деце на интернету са представницима здравственог сектора у Србији, од изузетног значаја, будући да су прекомерна употреба нових технологија и стварање зависности као последица тога, препознати као проблеми који је потребно сузбијати ради заштите деце приликом коришћења интернета.

banjaПројекат „МОЈА СВЕТЛА БУДУЋНОСТ“ суфинансиран средствима општинe Врњачка Бања

infoKVpressРеализацију пројекта „ МОЈА СВЕТЛА БУДУЋНОСТ “ извршава infoKVpress

Ставови који су изнети у овом тексту искључива су одговорност infoKVpress-a, и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине Врњачка Бања.