kampanja#vozi#odmoran

Летњи месеци – јун, јул и август, бележе веома изражено страдање у саобраћају. Разлози су различити, а велики број настрадалих припада оној категорији учесника који су путовали на дужим релацијама, враћали се са њих или транзитирали кроз Републику Србију на путу до своје земље.

Имајући у виду постојеће стање, један од кључних задатака је да се трагичан биланс из претходних година смањи квалитетним и видљивим активностима. С тим циљем, Агенција за безбедност саобраћаја је припремила бројне активности у оквиру кампање „Вози одморан/Drive fresh“.