DSC_6503Комисија за процену штете од елементарних непогода – клизишта, одрона, ерозије, земљотреса и поплава обавештава грађане да се пријаве штете настале као последица поплава у марту 2016. године на стамбеним објектима, пољопривредним и привредним субјектима врши путем прописаних образаца, и то:

– у месној заједници на чијој територији живе;

– на писарници Градске управе града Краљева (први улаз, приземље);

– Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације (Скопљанска улица бр.6).

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ЗАКЉУЧНО СА 28. МАРТОМ 2016. ГОДИНЕ.