Комисија за процену штете од елементарних непогода, изаћиће на лице места по пријавама штете грађана поднетим након поплаве која је у марту 2016. године погодила територију града Краљева, пописати насталу штету и доставити извештај Градском већу града Краљева.

Грађани који су претрпели штету, своје пријаве могу поднети у Месној заједници на чијој територији живе, на писарници Градске управе града Краљева, и у Одељењу за ванредне ситуације, Скопљанска 8.